Vitne: – Løp etter siktede med hammer mens barna lekte ute

foto