Lufthavnsjefen: - Trafikken går som normalt etter streiken

foto