Har hastet med å finne en reservevannforsyning i flere år. Nå har de funnet en mulig løsning

foto