Men ut av Trondheim har trafikken fortsatt utfordringer. Vi advarer alle som bare skal ta en kjapp tur til Trondheim i ettermiddag. Det kan fort bli en tidkrevende affære. For ved stor trafikk klarer ikke vegene ut av Trondheim å ta unna trafikken.

Heimdalsmyra har fått mye oppmerksomhet fordi det fortsatt kun er ett felt over store deler av strekningen. Det kan være krevende å komme seg over Heimdalsmyra og ned til Klettkrysset. Det gjelder ikke minst alle som skal kjøre ut til Hitra/Frøya eller andre deler av øyriket.

Men vegen etter Ranheim sliter også med det samme problemet. Ved stor trafikkbelastning oppstår køer. Dette er en slik dag.

Hva kan vi gjøre for å unngå problemet? For det første er det klokt å unngå tur til Trondheim i dag om det ikke er helt nødvendig. Skal du kjøre Heimdal-Klett, gjelder det å ta seg fram utenom den tetteste trafikken 14.30 – 17.30. Det finnes imidlertid lokale tilpasninger for de som er godt kjent.

Ha en god dag i trafikken og ta deg god tid for å unngå uheldige episoder. Men i dag er det klokt å la bilen stå.