Vi jobber aktivt for å utvikle de produktene som folk har behov for. Bedre tilbud gir mer trafikk. Avinor skal utvikle og drive et sikkert, effektivt og bærekraftig luftfartssystem i hele landet. Vi har over 30 avganger Oslo – Trondheim hver dag; en av de mest trafikkerte ruter i Europa. Vi hadde i fjor 3,4 mill. passasjerer på innland og 1,0 passasjerer på utland, totalt 4,4 mill. passasjerer. 1,9 mill. reiste strekningen Trondheim – Oslo.

Vi har opplevd en diskusjon om duty free nå sist på Arbeiderpartiets landsmøte. Når det gjelder kostnadene for å utvikle flyplassen, tar vi halvparten fra passasjerene. Det hadde gått rundt uten å ta betalt på Værnes. Norge har sju flyplasser som tjener penger og sørger for drift av totalt 46 flyplasser. Avinor er opptatt av kommersielle tilbud. Avinor sitter igjen med det meste av inntektene fra duty freee.

Men det er tøffe tider med lave marginer. Avinor må også stamme inn livremma mens flyselskapene har hatt røde tall i mange år. Vi må forholde oss til et internasjonalt irreversibelt grenseløst marked. Lavkostselskaper og nettverkselskaper blir mer like. Det skjer mye med nye forretningsmodeller og færre flyselskaper i Europa.

Før tok lavprisselskapene nesten ingen ting for billetter. Men Ryanair må også tjene penger og er opptatt av å behandle passasjerene på en ordentlig måte. De store selskapene må bli slankere mens lavprisselskapene nå flyr langruter.

Automatisering

Det som har stor betydning for oss, er at flyselskapene gjør mindre på bakken. Det er økende automatisering og kjøp av tjenester. Det blir en annen arbeidsdeling. Det blir ikke færre lokale arbeiderplasser, men like mange vil ikke jobbe i flyselskap som før.

Luftfartshistorien på Værnes startet med første flyging 26. mars 1914. Det ble behørig markert med flystevnet i fjor. Etter en forsiktig start etter krigen opplevde vi utvikling fra 70-tallet og utover, sier Bardal og viser fram et bilde av den første tyskerbrakka før han fortsetter:

- Vi fikk en utbygging i 1980 og 1994 før den siste i 2014. Det har gått i 10 – årssykluser. Nå har vi begynt på et skisseprosjekt i området som ligger mellom innland og utland. Her kan vi oppleve flaskehalser. Sikkerhetskontroll krever nye behov. Utland kan få to etasjer. Nå har vi ni flere oppstillingsplasser enn for to år siden.

Masterplanen

Masterplanen tar utgangspunkt i Langøra sør og en utfylling på sørsida. Det er aktuelt å flytte helikopter ut på Langøra. Vi forhandler med Statens Vegvesen om å kjøpe 7 – 800.000 kbm stein fra tunellarbeid. Vi har nylig investert for 1,5 mrd. kroner og har forberedt nye prosjekter for 2 mrd. kroner uten at det er tatt noen beslutninger. Det er et veldig hardt press med høye investeringer.

Arbeid østover

Jeg er ikke så involvert i den daglige drift. Arbeidsdagen min er mye mer knyttet til utvikling med dialog og undersøkelser med næringslivet; arbeid i Luftfartsforum. Vi putter penger inn i markedsanalyser. Stjørdal kommune bidrar og er solid aktør. Nå er også «Regionforbundet Jämtlands Län» blitt medlem av Luftfartsforum, sier Bardal og viser fram et kart:

- Dette er markedsområdet for oss på Værnes som gir et tilbud til 520.000 mennesker i Trøndelag; litt inn i Møre og Romsdal og en betydelig del av Nordland. Vi jobber aktivt mot hele markedet og opplever at folk er villig til å kjøre stadig lenger med bil for å få tilgang til direkte flyruter.

Jeg er svensk gift og opplever mye større likheter på tvers av grensene enn i forhold til andre deler av Norge. Vi har mange likhetspunkter med Jämtland og Härjedalen. Røros-regionen har en tett dialog over grensen. Kontakten er styrket med St. Olofsloppet og pilegrimsleder. Trondehim og Østersund er senter i hver sin ende. I forhold til reiseliv er det viktig med aktiviteter.

Turisme og aktivitet

Vi ser bilder fra andre områder med turister som beskuer landskap; f. eks. Prekestolen i Rogaland. Midt-skandinavia har utviklet en annen form for turisme. Her blir folk invitert som deltakere. De skal delta aktivt og ikke se på enten de skal gå fjellturer, padle, ri eller kanskje klatre. Det preger gjestene. De tilbudene vi utvikler må gjenspeile det.

Det er større etterspørsel enn vi tror. Nordmenn tenker ikke sykkel. Men det er en kjempeindustri i turistmarkedet i mange land og særlig Nederland. Det trenger tilrettelegging. Det er enkelt med riding i fjell. Fjellområder som Sylan er viktig i større sammenheng.

Her er store idrettsarrangement. Landsskytterstevnet 2018 i Stjørdal kommer i tillegg til World Cup i vintersport og VM-runden i rallycross på Lånkebanen. Vi bør ikke blir for lokal og tenke på Åre og Østersund som konkurrenter, men heller utnytte de fordelene som samarbeidet gir. Det er lansert tanker om et OL på tvers av landegrensene. Midt-Skandinavia har potensiale for å gjøre noe på tvers.

Attraksjonene

Da er det viktig å utnytte attraksjonene. Nå jobber vi for å fly inn hele VM-sirkuset i rallycross med fly til Værnes fra Canada i august. Og vi må huske at transporten er en viktig del av reiseopplevelsen.

- Hvordan synliggjør svenskene tilbudene til og fra Værnes?

- Svenskene er bevisst på flytilbudet fra Værnes og ønsker å få folk via rutefly med jevn kundestrøm. Svenskene stiller spørsmålet: «Visste du at du kan resa direkt från Trondheim flyplats til 20 destinationer i utlandet»? Østersund har først og fremst trafikk til Stockholm og charter. Med ulike tilbud er det derfor liten konkurranse mellom Værnes og Østersund.

Både til Oppdal og Åre har vi kunder som skal stå på ski. Vi har sponset bakketransport mellom Åre og Værnes. Ellers opplever vi en kraftig økende trafikk strekningen mellom Stockholm og Værnes som tidligere har vært krevende.

- Er det aktuelt med fly til Østersund?

- Nei. Det er for kort avstand og begrenset marked. Det må være en avstand på minst 30 mil for at fly skal være aktuelt. Da er det bedre å jobbe med elektrifisering av Meråkerbanen. Jeg har vært engasjert for å forbedre togtilbudet. Det er viktigst med helhetlig elektrisk nett.

Samlet tilbud

For reiselivet i vår region er det avgjørende med et samlet tilbud knyttet til opplevelser med lokal mat og drikke. Nå har vi fått fantastiske øl-produkt som også gir kortreist øl. Det er samme satsing på svensk side. Når vi undersøker hva turister ser etter; scorer lokal mat høyt.

Vi må skape felles innsats for å markedsføre regionen som et ski- og fiskedistrikt. Da må vi ikke se på naboen som en konkurrent selv om han skulle befinne seg i et annet land. Her er det felles løft som gjelder.

Vi må skue til Vestlandet, Fjord-Norge og Nord-Norge for å tegne et innholdsrikt bilde av tilbudene her. Det er viktig å skape bedre bakketransport. Vi må ha effektiv og miljøvennlig bakketransport med god frekvens som grunnlag for markedsføring.

Det handler om å utnytte et grenseløst distrikt med et samlet tilbud av opplevelser knyttet til natur, kultur, lokal mat og drikke, sier Lasse Bardal.