Da føreren, en kvinne i 40-årene, ble stoppet innrømmet hun at hun gikk på medikamenter foreskrevet av lege. I tillegg fortalte kvinnen også at hun hadde en klump med hasj i bilen og at hun hadde røyket hasj dagen før kjøringen.

Blodprøver viste at kvinnen var tydelig ruset på virkestoffene fra medikamentene Sobril, Mogadon og Rivotril. De to førstnevnte medikamentene hadde hun resept på.

Kvinnen ble dømt for disse forholdene i tingretten nylig, sammen med ett annet tilfelle av kjøring i ruspåvirket tilstand, for å ha kjørt uaktsomt i forbindelse med et trafikkuhell og for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Straffen ble fastsatt til 21 dagers betinget fengsel og en bot på 6.000 kroner. I tillegg ble kvinnen fradømt førerretten for tre år med virkning fra juli 2015 da hendelsen skjedde.