Torsdag 1. juli klokken 10.30 var to uniformerte politibiler involvert i en alvorlig trafikkulykke på E14 fra Stjørdal, hvor et av kjøretøyene skulle ha rullet et par runder rundt og havnet på jordet et par meter fra veibanen.

Det andre kjøretøyet ble stående i veibanen, hvor den sperret begge felt på E14.

Tre personer skal ha vært involvert i ulykken, og ble hentet med ambulanse. Det ble opplyst på stedet at det ikke skulle være snakk om alvorlig personskade, til tross for store materielle skader på begge kjøretøy.

Foto: Guro Storli Aune

Stjørdals-Nytt har vært i kontakt med leder i Spesialenheten, Halvor Hjelm-Hansen, i Midt-Norge og Nord-Norge som forklarer hvordan de har jobbet med saken, som for øvrig fortsatt er under etterforskning.

- Vi har undersøkt saken på lik linje som ved andre trafikksaker. Her har vi foretatt avhør av involverte, og vitner fra stedet. Det er også gjort undersøkelser av veiforhold og andre tekniske forhold, forklarer han.

Spesialenheten har til sammen foretatt ti avhør etter ulykken, og opplyser at det nå er det tekniske og andre rapporter som gjenstår i saken.

På oppdrag

På bakgrunn av opplysninger som er blitt gitt under etterforskningen skal begge kjøretøyene ha vært ute på oppdrag da ulykken fant sted.

- Det stemmer at begge kjøretøyene skal ha vært på et felles oppdrag. De var ute på oppdrag for å følge opp en opplysning om en fører som hadde begått brudd på veitrafikkloven, opplyser Hjelm-Hansen.

- Det skal være overvåkningskamera på stedet. Har dette materialet vært gjennomgått?

- Vi har fokus på videoopptak fra stedet og det vi har av videopptak så langt har vi gått gjennom, sier lederen, uten ønske om å kommentere innholdet noe nærmere.

Kan ikke kommentere saken

Stjørdals-Nytt har vært i kontakt med vitner på stedet, som på hendelsesdagen forklarte at det trolig skulle dreie seg om en «biljakt».

Avisen har også fått se video fra hendelsen og vært i kontakt med vitner på stedet som forklarer at et av kjøretøyene skulle kommet i høy hastighet fra retning Hegra mot Stjørdal, hvor det ene kjøretøyet, som til slutt endte ut på jordet, skal ha kjørt inn i den andre politibilen som var i ferd med å snu på E14.

Vitner på stedet opplyste deretter at kjøretøyet som kom fra retning Hegra ikke skal ha kjørt med blålys, noe kjøretøyet som til slutt endte med å bli påkjørt skal ha satt på idet det skulle snu på veien.

- Vi har vært opptatt av blålys, og flere har blitt spurt om dette. Jeg kan ikke kommentere dette. Vi har forsøkt å innhente denne informasjonen, men vi må se det i sammenheng med videre etterforskning, svarer Hjelm-Hansen.

Inndratt førerkortet

Ifølge lederen har etterforskningen som formål å finne ut om det har skjedd eller ikke skjedd noe straffbart. I denne saken har de nå gjort et førerkortbeslag fra den ene sjåføren, med skjellig grunn til mistanke om brudd på veitrafikkloven.

– Det er ikke endelig konklusjon i saken, avslutter Hjelm-Halsen.