Dette tjener dagligvaretoppene: Førsteplassen tjener 1,3 millioner mer enn nestemann på lista