Statoils ledelse høstet skarp kritikk etter nestenulykken på Gullfaks for to år siden, blant annet fra ansatte som raste over at bekymringsmeldinger ikke var tatt på alvor.I en rapport fra forskningsinstituttet Iris ble Statoil-ledelsen kalt lite ydmyk overfor kritikk, og Petroleumstilsynet (Ptil) påla konsernet å gå nøye gjennom egne rutiner, tiltak, læringsevne og kultur. Nå tas det grep, skriver Stavanger Aftenblad.

– Jeg vil ikke si at det er et kulturproblem her i Statoil, men vi må innse at vi har noen utfordringer. Åpenhet er en viktig del av vårt selvbilde og det er slik vi ønsker å være, sier konserndirektør Øistein Michelsen som har ansvaret for Statoils virksomhet på norsk sokkel til avisa.

Statoil styrker lederutviklingen ved sine treningssentre i Bergen og Stjørdal.  Statoils operative treningssenter i Bergen og på Stjørdal trener omtrent 3000 personer årlig. Det tallet kommer til å øke fremover, som en direkte konsekvens av hendelsene på Gullfaks.

– I den ledertreningen kommer åpenhet til spille en viktig rolle. Vi har alltid kurset våre ledere, men vil prioritere dette sterkere nå. Spesielt gjelder dette våre operative ledere, altså plattformsjefer, boresjefer og produksjonssjefer, sier Michelsen.