Stjørdal Kulturutvikling AS har i styremøte tirsdag 22. februar, etter grunding gjennomgang av administrasjonen i selskapet og sine rådgivere, enstemmig valgt følgende entreprenører som skal bygge kulturhuset.

  • Bygg: Reinertsen AS

  • Rør/Sanitær: ORAS Trondheim AS

  • Ventilasjon: ELNAN Økovent AS

  • Elektro: Vintervoll AS

  • Sceneteknikk: FotoPhono AS

Klagefristen for alle entreprenører går ut 7 mars. Kontraktsavklaringer gjenstår.

"Det er imidlertid helt klart at vi er innenfor kommunestyret ramme på 540 millioner kroner, sier styreleder Inge Grøntvedt.