1.

Fremskrittspartiet blåser litt bort i høyrevinden for tiden. Hva gjøres lokalt for å skape oppslutning om partiet?

- Vi arbeider videre med å gjennomføre egen politikk. Betydelig økning til omsorg i salderingen. Vi samarbeider med andre. Eldreomsorg og skole er viktigst for oss. Vi godtar også bevilgninger til kultur, og får tilbake på våre områder. Vi skal være synlige og tydelige på våre egne standpunkt. Det blir en aktiv utadrettet valgkamp fra vår side.

2.

Partiet Frp har en lederdebatt på gang. I alle fall spekulerer presse og mediene om et skifte i toppen av partiet. Dine kommentarer om det.

-Det Carl i har sagt er at han mente det var feil å bruke han så lite sist. Dette var ikke kritikk av Siv og Per Arne Olsen. Han, Carl gjorde vel sine prioriteringer feil selv. Vi har en synlig og tydelig frontfigur i Siv Jensen. Godt balansert partiledelse med Per som NT-representant og Per Arne som vestfold-patriot. Jeg er sikker på at Siv sitter trygt til hun selv sier hun ønsker å gå av.

3.

Høstens velgere vil gjerne høre noe om kjernesakene Frp vil løfte fram i denne regionen. Hvilke blir de to-tre største?

- Ny og utvidet motorvei fra Trondheim til grensa Nordland. Vesentlig oppgradering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Vi skal sikre sykehusøkonomien i denne regionen og sikre et helsetilbud på høyt nivå.

4.

Du sitter som leder i omsorgskomiteen, vi opplever store budsjettoverskridelser. Nylig var du og komiteen i formannskapet med en redegjørelse. Hvorfor øker kostnadene innen omsorg?

- Jeg bestemte at vi skulle inn til formannskapet for å ha en felles orientering om situasjonen. Årsaken til overforbruk er at flere får tildelt tjenester enn budsjettert. Vi har ikke vært flinke nok til å styre etter budsjett. Det er flere som får tjenestene uansett og vi leverer omsorg for pengene. Ingen har fått nei til tjenester de har krav på grunnet økonomi. De som føler de ikke har fått den hjelp de skal ha, kan gjerne ta kontakt med meg.

5.

Ola M Teigen har et styreverv i Stjørdal Kulturutvikling as som skal oppføre et nytt kulturhus til over en halv milliard kroner. Får vi mye omsorg og helse ut av et nytt kulturhus? Blir dette et hus for alle?

-Dette kan bli en plass vi kan skape dagtilbud for eldre. Seniorkino. Eldre-dans. Vi skal kunne engasjere alle med aktiviteter og deltakelse. Dette skal Ikke bare være opera og kammermusikk alene, men folkekulturen skal fylle kulturhuset. Vi skal også ha rom for “finkultur” sammen med dette. Bibliotek, musikk- og kulturskole, frivillighet vil også være bærende elementer i huset.

6.

Det er ført mye Frp-politikk i denne kommunen under Johan Arnt Elverum. Er det stor trivsel i Frp leiren lokalt over dette, og kan du garantere velgerne at “rene prosesser” fører til vedtak som fattes i Stjørdal rådhus?

- Ja, jeg er veldig fornøyd med måten vi har fått gjennomslag for saker. Eiendomsskatten er holdt på trygg av stand fra innbyggerne. Det er fritt brukervalg på hjemmetjenester. Vi har sett gode prosesser og kompromiss som etter min mening har kommet på redelig grunnlag. Vi inngikk en 26-punkts avtale ved forrige valg. Mye av dette er på plass allerede.

7.

Stjørdal er sammen med Trondheim kommune den kommunen i Trøndelag med sterkest vekst. Greier Frp å gi innbyggerne garantier om et trygt og sikkert lokalsamfunn?

- Jeg synes folkeveksten i seg selv er det beste svaret. Vi ser flere godt voksne som flytter til Stjørdal fordi de får gode eldreomsorgstjenester her. Når det gjelder barn og ungdom har vi noen utfordringer, selv om vi ligger lavere på de negative statistikkene enn mange av de andre kommunene. En av de viktige oppgaver innen skole må være å organisere PPT slik at barn får hjelp når de trenger det. Vi må organisere den daglige skolehverdagen slik at spesialundervisningen på sikt blir overflødig. Samtidig er det verd å si at Stjørdal bedre følger opp de enkeltvedtak som barn får sammenlignet med mange andre kommuner.

8.

Ola M. Teigen er familiefar og møter samfunnets tjenester i form av barnehager og småskole. Har Stjørdal det beste som kan tilbys på disse områdene sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner i Trøndelag?

- Jeg har kun møtt positive og engasjerte ansatte som oppriktig bryr seg om barna. Stjørdal driver veldig billig sammenlignet med andre. Vi viser på kvalitetsmålingene at vi allikevel leverer bra. Det som bør være et paradoks til SV er at vi ikke hadde oppnådd full barnehagedekning uten at private hadde tatt initiativ. Ap og SV burde kanskje være litt mer ydmyk i sin omgang med private næringsdrivende.

9.

Personer med nedsatt funksjonsevne har like rettigheter som funksjonsfriske i samfunnet. Mange har muskel -og skjelettlidelser og revmatiske diagnoser. Et nytt varmebasseng er savnet blant denne gruppen. Når står dette klart med varmt vann for opptrening og en bedre hverdag for de dette gjelder?

- Jeg fikk med komite omsorg til å skrive brev til teknisk avdeling, der vi legger til grunn en større kapasitet gjennom etablering av nytt varmebasseng. Gode garderobeforhold og plass for fysioterapi på samme sted. Vi avventer svar fra rådmannen. Det kan gå raskt eller vi må kanskje vente. I løpet av kommende valgperiode bør vi få et bedre tilbud. Jeg håper det kommer tidlig i perioden, men vi er avhengige av at mange arbeider sammen for å greie dette. Lokalisering ved dagens svømmehall er ferdig regulert, og kan realiseres raskt.

10.

Frp har ikke tradisjonelt vært partiet som har frontet miljø- og klimaarbeidet. Er dagens trafikkbilde og parkering i Stjørdal til gode for innbyggerne og hva gjør Frp med globale klima- og miljøutfordringer?

-Vi har tatt til orde for reduksjon av klimautslipp som andre parti. Vil ikke gjøre dette der det smerter og koster mest. Vi vil ikke legge ned industri nasjonalt men heller bruke tiltak som for eksempel klimaskoger, noe som også kan gi lokale arbeidsplasser. Planter du ei gran vil denne binde opp mye Co2. I følge IPCC er det for mye karbon i atmosfære. Denne kan fanges opp i et tre. Vi må være mer opptatt av resultat enn å væresnillest og flinkest i klassen. Lokalt mener vi det er mulig å etablere mer parkering i Stjørdal men vi skal beholde gratis parkering. Når Ringvei nord er på plass vil dette ta trafikk fra sentrum. Jeg synes for øvrig at bil er en naturlig del av samfunnet. Dette må ses i lys av de vanvittig høye avgiftene vi ser.

11.

Du har i flere år vært aktiv i lokalpolitikken og i fylkespolitikken i eget parti. Hva har du utrettet på fylkesnivå. Noen ambisjoner om rikspolitikk i fotsporene til Per Sandberg?

-Gjennom verv som sekretær i fylkestingsgruppa har jeg deltatt og fått utviklet partiets politikk. Den største enkeltsaken personlig var høringa i NT-teater som leder av kontrollkomiteen. Vi hadde begrenset økonomistyring, etter hvert fikk vi et langt bedre teater på grunn av god intern styring. Landslinje skyting i Meråker var jeg med på initiativ om. Jeg vil skryte av fylkesrådets oppfølging og gjennomføring av denne saken. Man skal aldri si aldri om politiske muligheter, men jeg har ikke ambisjoner om å representere partiet på andre områder enn de jeg har nå. Å få være med å utvikle Stjørdal og Nord-Trøndelag er mer enn spennende nok.