– Helt konkret foreslår vi 200 millioner kroner til nye investeringstilskudd gjennom Husbanken, slik at planlagte prosjekter kan gjennomføres. Det vil gi mulighet flere heldøgns omsorgsplasser som er viktige for dem som ikke kan bo hjemme i aldersvennlige hjem, sier Kjerkol til TV 2.

Dette tilsvarer rundt 1.000 plasser. Pengene kommer i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram torsdag.