Væretunnelen

Mandag: Ingen stengninger

Tirsdag: 11:00-11:30

Onsdag: 11:00-11:30

Torsdag: 11:00-11:30

Fredag:  11:00-11:30

Lørdag: Ingen stengninger

Søndag: Ingen stengninger

Omkjøring via fylkesvei 950.

*Med forbehold at sprengning kan bli avlyst uten varsel

Helltunnelen

Mandag: Ingen stengninger

Tirsdag:  Ingen stengninger

Onsdag: Ingen stengninger

Torsdag: 12:00 - 13:00

Fredag: Ingen stengninger

Lørdag: Ingen stengninger

Søndag: Ingen stengninger

Omkjøring via fylkesvei 950.

*Med forbehold at sprengning kan bli avlyst uten varsel

Andre stengninger

• Onsdag kveld vil E6 være stengt i begge retninger mellom Reitan og Sveberg mellom klokken 22:00 og 00:00.

• Natt til onsdag vil det bli redusert fremkommelighet med manuell dirigering på Øyvegen bru på Hell mellom klokken 19:00 og 06:00.

• Natt til torsdag vil Stavsjøfjelltunnelen på E6 være stengt i begge retninger mellom 00:00 og 05:00

• Natt til torsdag stenges Bjørnstad kulvert i Markabygdvegen. Etter planen skal kulverten åpne igjen i uke 26.

Omkjøring via fylkesvei 950.

*Med forbehold at sprengning kan bli avlyst uten varsel