Fra nyttår vil drivstoffet transporteres gjennom denne havna

foto