Selv om formannskapet vedtar ja vil det bli en omfattende saksbehandling før endelig konklusjon.

Statsforvalteren og fiskerimyndighetene er skeptiske. De vil ikke si ja nå.

- Kommunedirektøren tar sektormyndighetenes uttalelser til etterretning. Det skal gjennomføres omfattende lovpålagte miljøundersøkelser og saksbehandling før den endelige avgjørelsen, skriver Endre Skjervø i saksframlegget.

Utenfor Logstein

Det er Norcod med anlegg på Frøya og Meløy som vil produsere torsk utenfor Logstein med 7 ansatte.

Målet er å produsere tilsammen 25000 tonn torsk i 2025.

Utenfor Frosta er planen merder med diameter 130 til 160 meter på 8 - 10 meter dyp. De skal ha fem bur 80 ganger 80 meter, fortøyd med liner på skrå ned til bunnen. 80 - 100 gram tung torskeyngel vil i løpet av 15 - 20 måneder vokse til fra 3,5 til 4,5 kilo. Torsk som etter slakting skal på middagsbordene.

Positivt for Frosta

-Positivt for kommunen, skriver Skjervø.

Med ja fra formannskapet må det søkes om tillatelse. Det stilles strenge krav. Dersom Kystverket, Mattilsynet eller Statsforvalteren vil si nei kan det ikke gis tillatelse (konsesjon).

Sektormyndighetene har pekt på Trondheimsfjorden som nasjonal laksefjord med laks og sjøørret under press.

Skottelus, rømming, befruktete torskeegg og spredning av sykdom til vill torsk er trusler med oppdrett.

Ja fra formannskapet vil telle på plussiden før omfattende saksbehandling før endelig ja eller nei.

I 130 til 160 meter brede merder vil Norcod drive torskeoppdrett utenfor Frosta. Foto: Fra saksframlegg, Frosta kommune.
Utenfor Logstein på Frosta er torskeoppdrett planlagt. Foto: Fra saksframlegg, Frosta kommune.