Bilfører nektet å avlegge spyttprøve etter mistanke om rus