Rekordoverskudd: - Et godt grunnlag for videre drift

foto