Kunne endelig realisere praktbygget til 10 millioner: - Formidabel innsats under krevende forhold

foto