Tallene fra fjoråret viser en økning i økonomisaker og i saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn under 16 år.

Totalt er det registrert 23. 889 saker i Trøndelag politidistrikt i 2021, mot 23. 865 saker i 2020.

De største endringene i kriminalitetsbildet i Trøndelag politidistrikt kom i følgende kategorier:

  • Økning i saker som gjelder seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år og fremstilling av seksuelle overgrep mot barn

  • Økning i bedragerisaker

  • Økning i tyverier fra boder og garasjer

  • Nedgang i trafikksaker som gjelder hastighet og kjøring i påvirket tilstand

  • Nedgang i saker som gjelder bruk og besittelse av narkotika

  • Nedgang i sykkeltyverier

Internettrelaterte overgrep

Det er en stor økning i antall sedelighetssaker i 2021, sammenlignet med tidligere år. Denne økningen skyldes i sin helhet langt flere saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn under 16 år innen de to kategoriene «seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år» og «fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller seksualisering av barn».

I en rapport fra politiet beskrives det at overgrepene gjerne er internettrelaterte.

foto
Her er en oversikt over kriminalitetssaker i Trøndelag politidistrikt. Foto: Skjermdump

– Økningen i antall saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn under 16 år bekymrer. Samtidig speiler det nok også at dette har vært et prioritert område for Trøndelag politidistrikt i 2021 og at vi avdekker flere saker enn tidligere. Vi har blant annet styrket arbeidet mot seksuelle overgrep mot barn på internett dette året og enkelte saker har mange fornærmede, sier politimester Nils Kristian Moe.

Nedgang fra året før

Ut ifra kriminalitetstyper i Værnesregionen, Trondheim og Fosen kan man tydelig se ned stor nedgang fra året 2017 til 2018. Fra 2019 til 2020 økte tilfellene, mens 2021 viser en positiv nedgang.

Fra 2020 til 2021 har antall tilfellet ved alle de ulike kriminalitetstypene gått ned med 304 tilfeller, som tilsvarer 2,4 prosent nedgang.

foto
Foto: Skjermdump

Kriminalitetstypene som har gått opp er vinningskriminalitet, sedelighetssaker, økonomi, undersøkelsessaker og annet type kriminalitet.

Totalt har Trøndelag politidistrikt behandlet og avsluttet 24. 337 saker i 2021. Ved inngangen til 2021 hadde politiet 2214 saker eldre enn tre måneder til behandling. Dette tallet hadde sunket til 2179 ved utgangen av 2021, noe som er innenfor kravet.