Ble tilkalt til mulig innbruddsforsøk på brakkerigg