«Skal dere satse på elevene, må dere også satse på lærerne».

Slik lyder t-skjortene til streikevaktene og norsklærerne May Kristin Sande, Siri Rye Salvesen, Hilde Dypveit og lokalleder i utdanningsforbundet i Stjørdal, Inger-Anne Sundbø.

Mandag ble nesten 100 lærere i Stjørdal tatt ut i streik, og onsdag ble det klart at streiken vil trappes opp ytterligere kommende mandag. Fra og med neste uke vil om lag 140 lærere være tatt ut i streik totalt i Stjørdal. Det inkluderer også fylkeskommunen.

- Vi ser på streik som en jobb vi må gjøre, for skole er kjempeviktig. Vi kjemper for fremtidens skole og vi kjemper for fremtidens sak, sier Sande som sammen med Salvesen og Dypveit sitter som streikevakt utenfor Ole Vig videregående skole.

40.000 har forlatt yrket

Sande får støtte fra lokalleder Sundbø. Hun forteller streiken handler om fremtiden til læreryrket, og ikke bare årets lønnsforhandlinger.

De siste tre årene viser nemlig en urovekkende trend: for tredje året på rad er det nedgang i søknader på lærerskolen, og 40.000 utdannende lærere har forlatt yrket.

-Vi sliter med å både rekruttere og beholde. Slik jeg ser det, er det å øke lønnen den enkleste løsning for både å beholde og rekruttere, opplyser Sundbø.

Hun forteller videre at hvis lærerne på sikt ikke får en bedre avtale på skolen, vi det til syvende og sist være elevene som blir de største taperne.

- Vi håper jo foreldre sitter hjemme og ønsker at barna og ungdommen skal ha utdannet lærere. Jeg ville ikke fått medisin av en lege som ikke er utdannet

- På sikt vil konsekvensene være at det blir mange ufaglærte uten pedagogisk utdanning som står for undervisning, setter karakterer og tar av seg elevene i skolen. Det er det ingen som er tjent med, og det vil gå utover elevene, sier hun.

Lønnstapere

- Alle vil heller være i klasserommet med elevene sine, men det er en årsak til at det er 40.000 utdannede lærer som ikke lenger jobber som lærere. Er det verdt det hvis vi ikke får betalt for det, spør Sande?

Sundbø forteller at lærerne egentlig har opplevd lønnstap siden KS tok over forhandlingsansvaret i 2004.

Det er likevel bare de siste seks årene det nå tas utgangspunkt i, og i løpet av den tiden har lærere hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre med samme utdanningsnivå, som også jobber i kommunal sektor.

- Vi håper jo foreldre sitter hjemme og ønsker at barna og ungdommen skal ha utdannet lærere. Jeg ville ikke fått medisin av en lege som ikke er utdannet, sier de.

De med lang erfaring dårligst ut

Firkløveren forteller at det er de med lang erfaring og lang utdanning som kommer dårligst ut.

- På sikt handler det om å holde folk i et yrke. En ting er at begynnerlønna vår begynner å bli bedre, men det må også være en lønnsutvikling når man får erfaring. Skal man beholde lærerne, må noe gjøres, sier Dypveit.

Norsklærerne May Kristin Sande, Hilde Dypveit og Siri Rye Salvesen sitter streikevakt ved Ole Vig videregående skole. Her sammen med lokalleder i utdanningsforbundet i Stjørdal, Inger-Anne Sundbø. Foto: Anette Fossmo

Mandag kveld ble det holdt en fellesmarkering i alle kommuner som er tatt ut i streik. I Stjørdal ble markering holdt på torget.

Som lokal streikeleder holdt Sundbø appell. I tillegg sto også andre nestleder i utdanningsforbundet og utdanningsforbundet i Trøndelag og Trondheim på appell-lista.

- Vi fikk også støtteerklæring fra Norsk sykepleierforbund, som er svært viktig. Også sørget musiker Jo Sverre for god stemming, sier Sundbø.

- Stort sett støtte og varme

Sundbø forteller at hun opplever streikeviljen som stor, og at lærerne i kommunen er motiverte og forberedt på en langvarig streik.

- Streikevaktene som vi har snakket med, er klare for å gi en innsats for å lykkes i streiken. Markeringen vi hadde mandag var helt magisk, sier hun.

Hun opplever også at de aller fleste viser positiv støtte til at lærerstreiken.

- Senest i dag tidlig sto jeg sammen med de streikende ved Ole Vig. Folk både tutet, vinket og sa at vi måtte stå på. Det er selvfølgelig noen enkeltkommentarer, men tåler vi, for stort sett opplever vi bare støtte og varme, opplyser Sundbø.