Det var like før jul at stjørdalingen i slutten av 30-årene ble tiltalt for å ha lastet ned og oppbevart til sammen 38.000 bilder og videoer som fremstiller overgrep mot barn. I starten av februar måtte mannen møte i Trøndelag tingrett.

Der kom det frem at politiet hadde gjort en rekke funn av ulovlige filer etter å ha gjennomgått tiltaltes telefon, datamaskin, nettbrett, harddisk og minnepenn.

I politirapporten beskrives det funn av minst 28.449 unike bilder og 8933 ulovlige filmer. Sistnevnte skal ha en total spilletid på omtrent 399 timer.

Siktede forklarte selv at han ikke visste nøyaktig hvor mange filer det dreide seg om, men motsa seg ikke hva politiet hadde avdekket i rapporten.

Han erkjente straffskyld, og forsvaret la ned påstand om at siktede dømmes mildest mulig.

- Omfattende og grovt

Ettersom tiltalte erkjente forholdene, mener retten det er bevist ut over enhver rimelig tvil at stjørdalingen i en årrekke med viten og vilje har anskaffet seg og oppbevart en svært stor samling av overgrepsmaterialet av barn.

Tiltalte innrømmer å ha brukt forkortelser som han visste ville gi treff på overgrepsbilder og filmer, og er også kjent med at ved å benytte seg av fildelingsnettverket han har brukt, har han også bidratt til at materialet ble delt videre.

I tingretten ble det fremvist utdrag av det ulovlige materialet funnet på mannens digitale enheter. I rettsdokumentet blir det beskrevet som svært omfattende og til dels grovt, der ofrene fremstår å klart være under 18 år.

I overkant av 16 år

Ut fra tidsstempler på filene mener politiet at tiltalte skal ha startet nedlastningen en gang i år 2000. Selv mener han at han ikke hadde nettilgang før rundt fire år senere, og anslår at nedlastningen først skjedde i år 2004/2005.

Det straffbare forholdet har derfor funnet sted i en periode på i overkant av 16 år.

Ettersom det ikke har vært tilstrekkelig med bevissikring når det gjelder tiltaltes nett-tilgang, mener retten at tvilen skal komme siktede til gode, og godkjenner forklaringen hans.

Ett år og elleve måneder

Det blir lagt særlig vekt på det store omfanget, spesielt med tanke på antall fornærmede barn som har blitt utsatt for overgrep. Grovheten av materialet og den unge alderen på barna blir også vektlagt i skjerpende retning.

I tillegg peker retten på at han i over flere år aktivt har oppsøkt det ulovlige materialet, og ved bruk av filnettet bidratt til at det også har blitt tilgjengelig for mange.

Dette til tross for at det har vært et økt fokus på hvor alvorlig slik kriminell aktivitet er.

Tiltaltes tilståelse vektlegges i formildende retning, ettersom at det har bidratt til at saken har blitt lettere å etterforske. Dette gir en strafferabatt på om lag 20 prosent.

Med dette lagt til grunn mener retten at riktig utgangspunkt er omkring to år og fem måneder.  Med strafferabatt blir dermed stjørdalingen dømt til ett år og elleve måneder fengsel.

I tillegg inndras siktedes digitale enheter. Henholdsvis en mobiltelefon, en datamaskin, et nettbrett, en harddisk og en minnepenn.