Vil bruke vann fra elva til å dyrke mer mat langs E14

foto