Stoppet bil med 16-åring bak rattet og usikret femåring mellom setene