Frykter fullstendig nedtapping og bunnfrys: Nå gir NVE tillatelse til å gå under laveste grense