Argumentet om at han måtte kjøre videre for å få campingvogna bak bilen heim, ble blankt avvist av politiet. Mannen tilsto både å ha kjørt altfor fort og uten førerkort neste dag.

I Trøndelag tingrett ble straffen bot på 16.000 kroner, og førerkortet ble inndratt i 5 måneder.

Det var ved en gjennomsnittsmåling over en strekning på Riksvei 3 den 9. juli at hastigheten ble målt til 122 km/t i en 80-sone. Da inndro politiet førerkortet på stedet.

Men dagen etter kom mannen kjørende igjen. Nå i lovlig hastighet, men uten førerkort.

Ved å tilstå fikk mannen strafferabatt på 3200 kroner. Påtalemyndigheten informerte retten om at de ville foreslått bot på 19.200 kroner uten tilståelsen.