- Det er funnet sju sauekadaver de siste døgnene. Ett av disse er ved Langvatnet på nordsida av bygda, mens seks er funnet på sørsida av bygda, sier Einar Kolden, som har vært ute og registrert funnene i helga.

Kolden er også jaktleder for et eventuelt jaktlag som skal jakte på bjørn, men så langt er det ikke søkt om fellingstillatelse.

- Det vil bli gjort når det dukker opp ferske kadaver, sier Kolden, som antyder at et ferskt kadaver ikke må være mer enn en halvt døgn.

Sauebonde John Gunnar Stormo er fortvilet etter å ha mistet seks sauer i helga. Fem voksendyr og ett lam er tatt av bjørn ved Damtjønna ikke langt fra gården til Stormo.

- Dette er hustrige greier, men det blir ikke annerledes før det blir gjort noe med forvaltningspolitikken, mener John Gunnar Stormo.

Han har sluppet cirka 750 sauer på beite i sommer, og at noen av disse blir tatt av bjørn er han vant til.

- Jeg har mistet sau på denne måten hver eneste sommer de siste 15 årene, sier Stormo.

De seks som ble funnet i helga er trolig drept av bjørnen natt til lørdag. Funnet ved Langvatnet er i følge Kolden trolig tre-fire dager eldre.

John Gunnar Stormo forsøker å være ute så mye i skog og mark så mye som mulig, men det hjelper ikke.

- Radiobjellene er til god hjelp, og fem av de seks drepte sauene i helga var utstyrt med dette, sier sauebonden. Han får automatisk varsel dersom noen av de 160 sauene som har radiobjelle på seg beveger seg lite og ytterligere varsel når sauene har vært i ro i minst tre timer.