Redaktør Jon Loar Fiskvik foretok en gjennomgang av alle de 22 bidragsyterne som har skrevet til sammen 25 artikler fra Armfeldts karolinere til mer aktuelle beretninger. Her er alt fra presentasjonen av Åse Siri Lawson, «en stille arbeider for krigsseilerne», til spaserturen fra Meråker til Trondheim med tidsramme på tolv timer. Gunnar Leirtrø har laget en livfull beretning om oppfinnsomme Sigurd Øfsti.

Årets utgave er innholdsrik med stor variasjon. Det er fortsatt bygdene som klarer å skape mest stoff, men Steinar Vigen har benyttet kunnskapen fra mye ferdsel til å skrive om «Gata slik jeg husker den». Det er bred presentasjon av handelen på Skatval. Per Morten Gresseth er gjenstand for stor oppmerksomhet.

Historisk Årbok 2017 er en spennende reise; god tur!