- Det er fra Løvsethstua og oppover, til og med lokalene til tidligere Forretningsbanken. I tillegg vil vi reise et bygg i Torgvegen på tomta etter tidligere lensmann Trøite. Vi ønsker å bidra til fornyelse og byutvikling i Stjørdal. Det sier daglig leder i Primahus Bolig, Inge Grøntvedt.

Utbyggingen i sentrum kompletterer det Primahus Bolig driver med i andre deler av Stjørdal sentrum.

- Vårt formål er å bygge tilpassede boliger. Det betyr at vi bygger familieboliger i Husbyåsen og Fosslia, mens vi bygger leiligheter for unge og eldre i sentrum av Stjørdal.

- Hvordan går dere fram?

- Vi bygger boliger med varierte størrelser fra 2-roms til 4-roms leiligheter. Vi har erfaring for å selge toppleilighetene først. Det kan ha en sammenheng med at Stjørdal over tid har hatt et relativt lite marked av toppleiligheter. Derfor er det fortsatt et godt marked her. Som eksempel kan jeg nevne at de tre første leilighetene som vi solgte på Triangel Park var toppleiligheter, sier Grøntvedt, som forteller at det ikke bare er beliggenheten på toppen med mest utsyn som er gunstig for toppleilighetene.

- Ved siden av størrelsen gir det også kjøperen større mulighet til selv å påvirke utformingen av leiligheten. Nedover i etasjene må du ta hensyn til bærevegger. I toppetasjen er det kun taket å ta hensyn til. Derfor står kjøperen friere for å plassere vegger rundt omkring.

Byutvikling

Området som Primahus Bolig nå planlegger å ta fatt på framstår som et område som sårt trenger en fornyelse.

- Vi tar utgangspunkt i et areal som i dag framstår med asfalt og gamle bygninger som nærmer seg stadiet av å være falleferdig. Dette areal som vi nå går løs på i Stjørdal skriker etter fornyelse, sier Grøntvedt.

- Hva med parkeringsplassene som det er stort behov for?

- Det er planlagt en gedigen parkeringskjeller med kun én nedkjøring fra Kinogata. Det er et felles tilrettelagt parkeringsareal under hele kvartalet. På toppen av parkeringsanlegget lager vi et parkanlegg. Byggene vil bli satt opp med moderne næringsareal i 1. etasje og boliger oppå.

- Hvor høye boliger er det snakk om?

- Byggene vil få en høyde på inntil seks etasjer. Men vi bygger boligene i en lamell-struktur som gjør at sollys og luft slipper inn i parkområdet bak boligene. Dessuten ønsker vi å lage en passasje for myke trafikanter gjennom boligområdet til rådhuset. I tillegg legger vi inn i en miljøgate i Torgvegen fra Løvsethstua og til de tidligere lokalene til Marthes Renseri i Søndre gate.

Trær og grønt

Primahus-prosjektet skjer midt i byen, men det betyr ikke at det blir bare grått med asfalt og betong.

- Her blir det også innslag av grønt og park slik at det blir attraktivt å sette seg ned. Vi ønsker å flytte all overflateparkering i dette området under bakken. Samtidig ivaretar vi behovet for handicap, varetransport og nødetater.

- Hvordan blir det for næringslivet i dette området?

- Attraktivt! Grøntvedt er ikke i tvil om at dette blir et område som næringslivet vil finne gunstig, og årsakene er åpenbare.

- Dette er sentrumsnært og gir attraktive lokaler nært torget for handelsnæringen.

- Hva slags framdrift ser dere for dette prosjektet?

- Dette er et stort prosjekt som krever flere etapper med utbygging. Prosjektet inneholder anslagsvis 74 leiligheter på det arealet som vi i Primahus Bolig disponerer i dag. Vi snakker om et næringsareal på 2.000 kvadratmeter. Det kan være en stor forretning eller flere mindre virksomheter. Primahus Bolig er opptatt av å skape moderne løsninger.

- Hva legger du i det?

- Det betyr en høy førsteetasje for næring med gode muligheter for profilering ut mot Kjøpmannsgata. Ingen forbipasserende skal være i tvil om hva som ligger her, sier Inge Grøntvedt, som forteller at Primahus vil bygge på de områdene selskapet disponerer. Det vil si opp mot lokalene til Helberg Eiendom hjørnet mot Stokmovegen.

Spent på sentrumsplanen

74 leiligheter er størrelsen som Inge Grøntvedt antyder for prosjektet i dag. Det vil selvsagt gi rom for ulike størrelser på leilighetene.

- Her blir det åpning for boliger av ulik størrelse etter ulike behov. Vi starter med leiligheter på knapt 50 kvadratmeter og opp til de største som ligger øverst på drøyt 100 kvadratmeter, sier Grøntvedt og fasadene er bortimot spikret.

- Fortsatt skal vi arbeide med noen detaljer, men vi har god erfaring med bruk av teglstein i kombinasjon med hvit murpuss. sier Inge Grøntvedt.

- Når kommer dere i gang?

- Vi ønsker som alltid å komme i gang så raskt som mulig, men er avhengig av en politisk godkjenning av planene. Det kan skje i sentrumsplanen eller som en egen sak. Vi venter i spenning på framleggelse av sentrumsplanen og vurderer om vi kan vente.

- Hva er alternativet?

- Da må vi få fremmet prosjektet som egen sak for politikerne, sier Inge Grøntvedt.