Det viser oversikten til Miljødirektoratet.

På topp finner vi Vesterelva i Nesseby og Syltefjordelva i Båtsfjord med uttak av henholdsvis 18.561 og 18.319 pukkellaks, skriver NRK.

Totalt ble 208.000 pukkellaks registrert fanget og observert både i norske elver og kystfarvann i 2021. Av pukkellaksen som ble fanget i 2021, ble 104.000 fisket ved uttaksfiske i elv, 39.000 i kilenot- og krokgarnfiske i sjøen, 13.700 ved sportsfiske i elv og 1700 ved sportsfiske i sjøen.

Pukkellaksen er en fremmed art og utgjør en trussel mot atlanterhavslaksen eller villaksen, som er vanligst i de norske elvene.