Pilene peker oppover for John Einar (50) og Skrallans AS