Rykket ut etter tips: – Sjåføren er nær å kjøre på folk