Siden saken startet i 2021 har kommunen blitt purret på to ganger: – Ikke normalt at det tar så lang tid