Med en verden som stadig blir mer kompleks og mulig mer utfordrende å orientere seg i, er det mye som gjør at barn og unge kan oppleve hverdagen som vanskelig.

Heldigvis ta Stjørdal kommune unges helse på alvor, og har i den forbindelse flere helsetilbud som kan bidra til å gjøre hverdagen noe lettere.

- Kommune har både individuelle- og gruppetilbud for barn og unge som strever med tanker, følelser og har opplevd vanskelige ting, forteller koordinator psykisk helse for barn og unge i Værnesregionen, Julie Valen.

Påfyll i verktøykassa

Blant kursene som har oppstart i høst, finner vi mestringskurs for ungdom (DU-kurs). Et kurs for elever i videregående skole i alderen 16 til 20 år, som tilbyr ungdommen verktøy for å kjenne mer mestring i hverdagen.

- Kurset er for ungdom som kjenner på en tristhet og en nedstemthet i den grad at det går utover funksjonen i hverdagen. Det er et hjelp-til-selvhjelpskurs, der de lærer seg teknikker for å håndtere vanskelige tanker og følelser. På den måten kan de ta aktive grep, for å gi seg selv en bedre hverdag, forklarer Valen.

Kurset som strekker seg utover åtte ganger i løpet av høsten, har en varighet på to timer per gang. Første møtet er allerede fredag 30. september, men dager og tidspunkt vil variere, for å unngå at det går utover enkelttimer i skolen.

- Selv om hverdagen er annerledes med streik, er helsetjenestene på plass og helsesykepleier er tilgjengelig på skolene. Rekrutteringen er allerede i gang, så det er bare å ta kontakt for de som har behov, sier hun og opplyser om at tilbudet er gratis.

Lavterskel samtaletilbud

I tillegg videreføres tilbudet UP-team, et lavterskel samtaletilbud myntet på barn- og ungdom fra femte til 10. trinn.

Tilbudet er hovedsakelig rettet mot barn og unge med milde til moderate psykiske plager.

- Det er myntet på de som trenger mer hjelp enn hva skolehelsetjenestene kan gi, men som ikke har behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Vurderer vi at deltagerne har behov for hjelp i spesialisthelsetjenesten, kan vi henvise videre, opplyser hun.

Familien kan selv ta direkte kontakt via et henvendelsesskjema på Stjørdal kommune sine hjemmesider, og vil bli kontaktet av en av våre terapeuter for å avtale oppstart.

Nyttig hjelp

Valen ønsker også å trekke frem tilbudene «En som lytter» og BAPP-gruppa. Førstnevnte er et individuelt tilbud for elever på videregående skole, der fire erfarne psykologistudenter tilbyr opp til fem samtaler per ungdom.

- Tilbudet er veiledet av psykolog, og det tilbys opp til fem samtaler per ungdom. Som navnet tilsier, dette er et tilbud der unge mennesker med relevant kunnskap lytter til det ungdommene synes det vanskelig, sier hun.  Målet er at ungdommene skal få hjelp til å finne verktøy for å styrke egen mestring.

Samtalene foregår tirsdag ettermiddag på Stjørdal helsestasjonen, og ungdommen kan ta direkte kontakt med helsesykepleier på skolen for å få tilbud om time

- Deltagerne gir tilbakemelding på at de er tilfredse med tilbudet, og opplever at hjelpen nytter, opplyser Valen.

BAPP-gruppa

BAPP-gruppa er på sin side er et gratis og forebyggende tilbud for barn, som har foreldre som har foreldre eller søsken som har eller har hatt avhengighets eller psykiske vansker.

Tilbudet har røtter helt tilbake til 2004, og er et samarbeid mellom spesialhelsetjenesten og Stjørdal kommune.

- I høst har vi en barnegruppe for de mellom åtte og tolv år, som forløper over åtte ganger utover høsten, sier hun

Vanlig å ha det vondt

Valen forteller at de er stolte over det varierte helsetilbudet de har for barn og unge, og håper det i fremtiden vil være midler for å fortette å kunne tilby en styrket psykisk helsetjeneste.

-  Vi ser at behovet er der og har en jevn tilstrømning av barn og ungdom som er i behov av hjelp. Vi prøver å formidle til de unge at det er helt normalt å ha det vanskelig noen ganger, og at det finnes verktøy for å gjøre det lettere. Det er vanlig å trenge støtte og veiledning for å håndtere vonde følelser, på samme måte som du får behandling for et beinbrudd, sier hun.

For å nå ut til flere ungdommer, har skolehelsetjenesten opprettet en konto på Instagram.

- Vi legger både ut tips til hvordan ta vare på egen helse, men også nyttig informasjon om åpningstider og lignende. Vi ønsker både foreldre og ungdom hjertelig velkommen til å følge oss på «ungdomshelsestjordal», smiler Valen.

Alle tilbudene foregår på helsestasjonen i Breidablikkvegen 5.