Dette understrekes også i gjeldende plan- og bygningslov, melder Malvik kommune på sine hjemmesider. For kommunen vil det kreve et tett samarbeid med fylkeskommunen og statlige virksomheter.

Den nye folkehelseloven pålegger kommunen å ha en oversikt over helsetilstand i befolkningen og faktorer som påvirker dette. Malvik kommune har etablert et samarbeid med Senter for helsefremmede forskning, Sør Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør Trøndelag som bl.a. har som mål å gjennomføre en helse - og livskvalitetsundersøkelse i Malvik kommune. Man ønsker å få kunnskap om ulike forhold som kan ha betydning for helse og livskvalitet. Vi ønsker å få mer kunnskap om hva befolkningen selv mener er betydningsfullt for god helse og livskvalitet. Dette er kunnskap som Malvik kommune trenger for fremtidig samfunnsplanlegging.