Har jaktet boliger til flyktningene: – Utfordringen flere steder nå er boligkapasitet