Nå er det ønske om å samle støtte til prosjektet gjennom Facebook-kampanjen til SpareBank 1SMN: - Hver stemme til prosjektet betyr ti kroner fra banken. Vi håper på stor støtte, sier Dina Auran og Per Vinge. Bruk din Facebook til å støtte turvegen!

-       Hvorfor ønsker dere en turveg fram til Svartkamhytta?

-       Den nåværende stien er veldig mye brukt, men den er ikke tilrettelagt for familier med barnevogn og handicappede. Enten du bruker rullestol eller stav, kommer du ikke fram i dag. Med turvegen blir det nye forhold. Da vil disse gruppene enkelt kunne ta seg fram til Svartkamhytta som er en helårshytta, sier Per Vinge som er opptatt av å understreke: - Nå skal vi få bedre tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder, sier han.

-       Hvordan er det med vegen om vinteren?

-       Da vil den være et supert underlag for å lage skiløype fram til Svartkamphytta med tråkkemaskin.

-       Trimutvalget i IL Fram og Skatval Skilag har satt ned ei prosjektgruppe for ny turveg fra Trongsteinan til Svartkamhytta. Prosjektgruppa består av

-       Jørgen Dyngeland, Odd Husby, John Gunnar Valstad og Per Vinge.

-       Hvor mye fyllmasse kreves for å gjennomføre et slikt amibisiøst prosjekt?

-       Med topplag er det fort snakk om 3000 kbm fyllmasse. I tillegg kommer stikkrenner, duk og to bruer.

-       Framdrift?

-       Vi forventer å sette spaden i jorda når snøen omsider forlater oss for denne gang. Og turvegen skal være ferdig før snøen kommer høsten 2013. I løpet av to somre skal vi klare å realisere dette prosjektet.

-       Hva er prosjektet kostnadsberegnet til?

-       Vi snakker om en sum på 1,4 mill. kroner. Beløpet dekker også benker, grillmuligheter opp til hytta og hvileplasser. Du skal ikke være nødt til å gå helt til hytta før du kan ta en rast. Dette er familievennlig og godt tilrettelagt.

-       Hvem støtter prosjektet?

-       Hovedinntekten er spillemidler, men disse midlene vil ikke bli utbetalt før sommeren 2013. Ellers håper på støtte fra ulike fond. Arbeidet er i stor grad basert på egeninnsats. Den er verdsatt til halvparten av beløpet. Vi vil også søke støtte fra sponsorer. I tillegg til realisering er det viktig å tenke på vedlikehold når anlegget står klart. Derfor mottas alle bidrag med stor takk.

I den forbindelse gjentar vi oppfordringen: Bruk din mulighet til å stemme på dette prosjektet på Facebook. For å stemme går du inn på hjemmesida til sparebanken, leter fram prosjektet til IL Fram Trim og stemmer på det. Da gir du penger til turvegen. Hver eneste stemme er et bidrag til turvegen fra Trongsteinan og fram til Svartkamhytta, sier Dina Auran og Per Vinge som allerede gleder seg til den dagen denne vegen kan åpnes.