- For oss er det en stor ære å motta Eldreprisen i Stjørdal og gaveskjekken på 10.000 kroner. Den gir vi videre til Fosslia Bosenter med tanke på musikk som betyr mye for pasientene, sier Liv Marit Bakken.

Ordfører Ivar Vigdenes berømmet Rebekka Loge 83 Sancta Margaretha for deres innsats før leder i Eldrerådet Olav Sonstad kunne gi ordet videre til dagens hovedtaler som også kommer fra Forradal. Men rett skal være rett. Sonstad sa «Færbøgda». Han dvelte ved at bygda kunne skape slike politiske talenter. Alf Daniel Moen tok utgangspunkt i folketellingen i 1801 før han via magre år med Terje Vigen gikk fram til 1814. – I 1814 hadde Kristiania 8000 innbyggere. Men det var nesten like folksomt i Stjørdal som hadde 6000 innbyggere. På den tida bodde folk på bygdene mens byene var tynt befolket.

Moen er opptatt av å fortelle noe nytt når han først har anledningen. Derfor ble det en historisk beretning krydret med anekdoter. Alf Daniel tok for seg begivenhetene i 1814 da Kielerfreden fra januar skulle føre Norge under svensk styre. Dette året hadde Norge tre forskjellige konger. Men aller viktigste var den radikale grunnloven med tale- og trykkefrihet som ble fullført på Eidsvold 17. mai. Samtidig ble makta tredelt mellom lovgivende, dømmende og utøvende makt som i første omgang var Kongens doméne. Med parlamentarismen ble det regjeringens ansvar.

Alf Daniel kan ikke gi en historisk framstilling uten noen morsomme poenger. Han var opptatt av at svenskekongen trivdes godt i Stjørdal. Han syntes åpenbart at det var mye triveligere å reise inn i Norge og Trøndelag enn å bevege seg Østlandet. Det ble bestemt at hovedkontoret for Norges Bank skulle ligge i Trondheim. Det var en viktig symbolsak at Stortinget fikk styre brennevinspolitikken der Danskekongen hadde enerett og tjente gode penger på dette før noen år med fri produksjon. I 1848 kom totalforbud. Allerede i 1851 ble det etablert brenneri på By.

Alf Daniel nevnte Spende-gårdens betydning og det gjenstridige gulbygget som fortsatt står. Her bodde sentrale familier som bl. a. Øverland. Han dvelte også lenge ved Ole Vig og hans betydning. Ole Vig bidro til at Grundtvigs nye tanke om at elever skulle forstå og ikke bare repetere virkelig fikk gjennomslag i skolevesenet. I 1864 Norges første folkehøgskole åpnet på Hamar. Da ble Ole hyllet under åpningen. I 1885 ble det reist en bauta i Vikmarka. I år er det 190 år siden Ole Vigs fødsel. Min gamle historielærer Olav Sonstad takket Alf Daniel for et innholdsrikt foredrag med mange nye opplysninger. Elever fra Ole Vig vgs sørget for servering før Stjørdal Mannskor inntok scenen med fem sanger.