Seks boliger ble solgt for over fem millioner i Stjørdal: Se boligsalgene i januar

foto