Det var natt til søndag en gang i august at den siktede stjørdalingen og hans kamerater ble kastet ut av en fest. Mannen som er i slutten av 20-årene bestemte seg da for å sette seg bak rattet, og kjøre tre kompiser vekk fra festen.

Siktede stoppet ved en bensinstasjon i sentrum. Etter hvert kom også politiet til stedet, som endte opp med å bringe mannen inn for prøver.

Resultatene viste at siktede hadde kjørt bil med en påvirkning tilsvarende over 1,2 promille.

Siktede ble selv overrasket over promilleprosenten, og forklarte at han ikke følte seg beruset da han satte seg bak rattet. Likevel godtok han resultatet.

Håpet å slippe fengsel

I Trøndelag tingrett ønsket påtalemyndighetene at straffen ble satt til 18 dagers fengsel, i tillegg til en bot på 40.000. Det ble også bedt om at siktede fradømmes retten til førerkort i en periode på to år.

Da siktede ble gjort kjent med påtalemyndighetenes forslag, skal han ha utalt at han håpet å slippe fengsel. Årsaken er at mannen har samboer og to barn. Siktede samtykket samtidig til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Mister førerkortet

Rettens konklusjon er at fengselsstraffen foreslått av påtalemyndighetene er rettferdig.

At siktede valgte å kjøre i ruspåvirket tilstand med passasjerer fungerer skjerpende på straffen, samtidig ble det lagt vekt på den oppriktige tilståelsen, som fikk formildende utslag.

Rettens avgjørelse ble derfor fengsel i 18 dager, i tillegg til å miste førerkortet i to år. Siktede må avlegge ny førerprøve før han kan få førerkortet sitt tilbakelevert.

På grunn av inntektsårsaker velger retten å sette bota noe lavere, og endres fra 40.000 til 30.000.