Skal se på problematikken ved havna: – Bør være tilgjengelig for «folk flest»