Læreren i TV-seriene Blanke ark. Har gitt ut et par bøker, deriblant Mattemagi. Skriver hver uke i Dagbladet Magasinet om skole og oppvekst. Har holdt foredrag over hele landet for lærere, studenter og foreldre.

Om foredraget: Foredraget tar utgangspunkt i TV-seriene, og tar blant annet for seg det å streve med skolen, som de aller fleste vil oppleve i løpet av sin skoletid.

Han tar opp skole-hjem samarbeid, hva han mener må til for å snu en vanskelig skolesituasjon, og tanker rundt læring og metoder.

Foredraget vil også passe for lærere.

  • Tid: Torsdag 02. mai kl. 17.00-19.30

  • Sted: Stjørdal Kino

  • Hvem: Alle foreldre med barn på skoler i Stjørdal kommune. Vi oppfordrer også lærere til å komme.

Arrangementet er gratis.