De gir trafikkens hardt rammede og døde et ansikt, de snakker forebyggende, påpeker viktigheten med refleks og de setter spor etter seg på flere arenaer. Vi snakker om foreldre til ungdommene Stian, Mia Martine og Simon, som alle tre omkom i trafikkulykker på veier i Stjørdal. Initiativet til Lys Opp-aksjonen har resultert i et viktig og klart budskap om at refleks bør brukes når mørket faller på.

Russen 2010 ved Ole Vig videregående skole ga startskuddet til Lys Opp-aksjonen, og bidro med 20.000 kroner. Den gule Lys-Opp refleksen ble resultatet, og nå har flere tusen personer i Nord-Trøndelag stiftet bekjentskap med eller blitt eiere av refleksen.

- Vi møter stor forståelse for budskapet om bruk av refleks og sikker ferdsel i trafikken. Ungdommene takker oss, og sier vi er tøffe som står fram på den måten vi gjør, forteller Kristin Laugtug og Odd Egil Lunnan. Nylig besøkte de Halsen Ungdomsskole, der de delte ut reflekser og brosjyrer. May Korsveien, mor til Mia Martine, var forhindret denne dagen til å delta på grunn av sykdom. Kristin og Odd Egil er foreldre til Simon og Stian, som begge omkom på E 14 med bare noen hundre meter avstand mel­lom ulykkesstedene. Stian kjørte lett motorsykkel da ulykke skjedde. Simon var på vei til førstehjelpskurs før oppkjøring til bil da han på sykkel ble påkjørt ved Evja og døde.

- Tapene av våre ungdommer i en fase av livet der voksenlivet skulle ligge foran dem er tung å bære. Gjennom denne Lys Opp-aksjonen, føler vi at vi gjør noe positivt og kan forhindre flere ulykker. Vi unner ingen å skulle miste sine i trafikken slik vi selv opplevde, sier Kristin og Odd Egil, som nå har greid å spre Lys Opp aksjonen over hele fylket.

To av elevene som fikk utdelt reflekser og brosjyrer var åttendeklassingene Markus Trondstad og Silje Sætnan, begge 13 år.

- Vi synes Odd Egil og Kristin er tøffe som møter opp i klassen og forteller om ulykkene om forebygging og om reflekskampanjen. Det å få høre disse sterke historiene gjør noe med oss og får oss til å tenke sikkerhet, sa Markus og Silje. Deres lærere, Inger Anne Wahl og Mona Bjørnås, har tidligere hatt Mia Martine, Simon og Stian som elever. Klassen lyttet nøye etter, og tok imot refleksene som elevrådet har kjøpt inn til de to yngste trinnene på skolen. Lys Opp aksjonen spenner vidt.

- Vi har opplevd en kjemperespons med aksjonen. At elevrådet ved Halsen U-skole bruker midler til denne kampanjen synes vi er topp. Tiende trinn har tidligere fått tildelt refleksen fra Trygg Trafikk, en organisasjon jeg tar oppdrag for ute i felt, sier Odd Egil Lunnan. 14. november i fjor var mange samlet til markering og minnesamvær i Verdal. Rundt 100 personer møtte da Kristin holdt appell. 20. januar ble refleksen utdelt da Levanger møtte Larvik, og lokalt i Stjørdal har private, næringsliv og andre støttet opp.

Lys Opp-aksjonen kan etter hvert bli landsomfattende. Med utspring fra Stjørdal, vil Trygg Trafikk se nærmere på om refleksaksjonen kan forankres også i andre kommuner i landet.

- Det arbeides med en slik sak i Trygg Trafikk, og ser vi på responsen aksjonen har fått i Stjørdal og i Nord-Trøndelag under ett, kan en landsomfattende aksjon fra neste høst også bidra til å redde liv. Fylkesleder Idar Ertsås i Trygg Trafikk gir oss god drahjelp i arbeidet. Simon, Stian og Mia Martine sin død i trafikken kan resultere i at andre liv reddes. Det er et klart mål med Lys Opp aksjonen, samtidig som de tre ikke skal glemmes men huskes videre, sier foreldrene til de tre ungdommene.