Jon Olav som nå er ansatt i NAF og engasjert i arbeidet med å folket et bedre reisetilbud. - Derfor passer det ikke å fortsette med politikken nå, sier Alstad som har takket nei til ny nominasjon:

- 87 % av persontransport går vesentlig med bil. Kollektivtilbudet i de større byene er avgjørende for å få reisesystemet til å fungere. Stjørdal – Trondheim kan virke begge retninger. Det er viktig med enda bedre systemer for pendlere, ikke minst på tilførsel til jernbanestasjonen i Stjørdal. Nå blir det enda vanskeligere å være kollektivpassasjer fra Stjørdal med nye parkeringsrestriksjoner.

Alstad sitter også i brukerutvalget for miljøpakken og erfarer problematikken omkring innfartsparkering med krav til flere parkeringsplasser. - Det er avgjørende med parkeringsmuligheter for pendlere. Alternativet i Stjørdal er et ordentlig kollektivnett i Stjørdal som gjør biltrafikk unødvendig, poengterer Alstad som bruker mer og mer av sin tid sentralt i NAF med kontakt opp mot det politiske miljøet for å bedre rammevilkårene.

Jon Olav Alstad var fylkesleder i Ap etter at han sluttet på Stortinget. Da skapte han samarbeid med Sp før det ble aktuelt på riksplan. Lokalt har han har vært veldig engasjert i forhold til operaen på Steinvikholmen som hadde sin premiere en måned før han ble valgt inn på Stortinget i 1993. Alstad fikk på plass den første bevilgning til operaen på statsbudsjettet i 1998 og har deltatt i operaens styre og valgkomité:

- Operaen Olav Engelbrektsson har utviklet seg til å bli en viktig institusjon i Stjørdal som peker utover. Derfor må vi heller ikke være redd for fornyelse i forestillingen dersom vi ønsker å beholde og videreutvikle operaen, sier Alstad som er veldig godt fornøyd med operaskolen og forestillingene forut for ”Olav Engelbrektsson”.

Kommunestyret tjuvstartet på nyåret med et møte omkring omdømme. Da fikk han prøvekjøre ordførerens kontor som leder av en gruppe:

- Tilbakemeldingene viser at publikum ikke er helt fornøyd med trafikkløsningene i Stjørdal. Både Steinkjer og Namsos har et langt bedre kollektivtilbud. Undersøkelsen i Stjørdal viser at eldreomsorgen scorer absolutt lavest. Her er det utfordringer på tjenestetilbudet. Får vi ikke folk til å bo på Stjørdal og skatte hit, får vi ikke mulighetene til å bedre det tilbudet:

- Men slike tilbakemeldinger er ikke egnet til å dra i gang en stor debatt. Vi kan se enkelte forbedringsmuligheter, men går heller i fella med å lage en strategi for å bedre omdømmet – og ikke tilbudet! sier Jon Olav Alstad som også har fulgt kulturhusdebatten i Stjørdal:

- Jeg håper vi får et kulturhus som kulturlivet har lov til å bruke. Vi må styrke kulturskolen slik at den kan betale husleie. Det betyr at vi må tilføre driftsmidler til kommunen. Det er jeg i tvil om det er politisk vilje til. Min redsel er at vi bygger oss et kulturhus som er for dyrt, sier den tidligere kulturpolitikeren.