Jean rømte hjemlandet og kom hit som flyktning. I 16 år har han jobbet med å hjelpe andre i samme situasjon