Ivar (86) har ventet på henvisning fra fastlegen sin i to år. Døtrene reagerer: – Rystende