– For mange av de mest sårbare elevene så er strukturen i skolen helt avgjørende for at de skal fungere bra i hverdagen, sier mobbeombud Lasse Knutsen i Nordland i en pressemelding.

Han forteller at han har mottatt flere meldinger fra foreldre til barn som sier at det nå er veldig vanskelig. For de mest sårbare elevene som allerede sliter med større overganger, er dette veldig uheldig. Det er med på å påvirke den psykiske helsa for disse elevene, påpeker Knutsen.

– Jeg tar ikke parti med noen av partene i streiken, men jeg sier klart og tydelig ifra når det går ut over barn og unge sin skolehverdag og retten til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, sier han.