- Jeg ble veldig overrasket. Jeg skjønte ingenting da de ringte og fortalte meg at jeg hadde vunnet. Men så forklarte de hvorfor, da begynte jeg å skjønne hva som hadde skjedd, humrer Tore Skjervold.

Det den ferske prisvinneren sikter til, er at «Trygg i trafikken»-kompanjongene Magnar Lillemo og Johan Kristoffersen hadde reist inn til Trondheim for å nominere Skjervold til kandidat.

- Han var en selvskreven kandidat, og vi hadde bestemt oss for at han skulle få årets trafikksikkerhetspris, bemerker Kristoffersen og Lillemo.

Lært barn å bruke refleks i 47 år

Det var under Trøndelag fylkeskommunes årlige pressekonferanse om trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk onsdag, at det ble offentlig avslørt at Skjervold ble vinneren av trafikksikkerhetsprisen for 2021. Selv har han vist om det en stund.

- De overleverte prisen til meg tirsdag morgen klokken ni, men jeg skulle egentlig få den tidligere under Fylkestingets samling før jul, forteller Skjervold.

Seansen der leder i trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag, Karin Bjørkhaug, og kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag fylkeskommune, Håvard Zeiner, overleverte prisen til Skjervold ble fanget på film.

Der forklarer Bjørkhaug at årsaken til at Skjervold stakk av med årets pris. Hun trekker spesielt frem at han har engasjert seg i å lære barn å bruke refleks, og fått med seg flere til å arrangere refleksdager for barn.

- Det har han holdt på med i 47 år, og det er fantastisk at han har dette engasjementet. Tenk på alle barna som i løpet av disse årene har lært seg å bruke refleks, som er et av enkleste og viktigste trafikksikkerhet virkemidlene vi har, sier hun.

Tore Skjervold sier at selv om resten av komiteen i «Trygg i trafikken» ikke har vunnet sin egen pris, skal de likevel ha mye av æren og er medeier i prisen. Fra venstre: Annette Tollefsen Jensen, Tore Skjervold, Gerda Vik, Johan Kristoffersen og Magnar Lillemo. Foto: Anette Fossmo

Demonstrerer på lånkebanen

Det er altså nesten 50 år siden Skjervold begynte med prosjektet «Trygg i trafikken», og de holder på fortsatt, selv om pandemien har satt en stopper for noen av øvelsene de siste to årene.

- Vi tar de med opp til lånkebanen og demonstrerer hvor vanskelig det er å se de myke trafikantene som ferdes uten lys og refleks, sammenlignet med de som bruker det. Vi går gjennom både overraskelsesmomenter og avstand, forklarer Skjervold.

Videre forklarer han at de også har en test som demonstrer hvor nært man må være en fotgjenger uten refleks, før man som sjåfør oppdager vedkommende. Problemstillingen er da om de ville klart å stoppe eller ikke.

- Johan kjører bil og demonstrerer med en dukke at han ikke ville rukket å stoppe. Alle øvelsene gjøres fra bussen, slik at barna får samme opplevelse og bilde som sjåføren, forklarer han.

Etter den praktiske seansen er ferdig, tar Gerda Vik en gjennomgang med barna der de både snakker om det som skjer på banen og materiell skolene har fått utlevert på forhånd.

Mye dugnadsinnsats

«Trygg i trafikken» går mye på dugnadsinnsats, og flere har vært med på å dra lasset.

Da de startet i 1974 dro de til skoler i hele regionen og hentet barn. Den gangen var det private busselskaper i Stjørdal som skysset barna gratis, nå er det Vy som har tatt på seg den oppgaven, og gjør det fortsatt gratis.

I tillegg til busselskapene, trekker de også Gjensidige vært en god samarbeidspartner. Skjervold roser samarbeidspartnerne for velviljen de har vist gjennom årene.

- Vi setter stor pris på sjåførene, og har hatt flere takkekvelder og julebord. I tillegg har Gjensidige bidratt med spesielle refleksvester, og bare i år har vi levert ut 300 refleksvester med innebygd lys som de har sponset, forteller Skjervold.

- Ville ikke gått uten de andre

Skjervold tror bevisstgjøringen rundt bruk av refleks har voldsom betydning, og påpeker at få blir påkjørt hvis de bruker refleksvest. Noe som har gjort at fylkeskommunen har ansett arbeidet de har lagt ned i prosjektet som verdifullt.

Han beskriver det å motta prisen som helt topp.

- Og det håper jeg de andre i «Trygg i trafikken» også synes. Selv om de ikke får en egen pris, er de store medeiere av den. Det hadde ikke gått uten de andre, smiler han.