Nettredaksjonen

I løpet av to uker har antall arbeidsledige i Værnesregionen økt fra 471 personer til 2658. Årsaken er åpenbar, men fakta er at arbeidsledigheten nå er åpenbar. I Stjørdal er andelen helt arbeidsledige nå på 12 prosent, - det tallet er nest høyest i Trøndelag. Totalt i Trøndelag 23741 personer registrert som arbeidsledige.

Ni av ti nye arbeidssøkere i løpet av de tre siste ukene oppgir at de "er permittert eller kommer til å bli permittert" som registreringsbegrunnelse. Arbeidsledigheten har ikke vært høyere siden krigen, verken i Norge eller i Trøndelag. Halvparten av de ledige i Trøndelag er hjemmehørende i Trondheim kommune.

– Hovedårsaken til dette er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset. Og det er mye som tyder på at det kommer flere permitteringer som en følge av disse tiltakene, spesielt hvis det fortsetter i flere uker til, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wigum.

– Men det er viktig å huske på at de fleste av disse har en jobb å gå tilbake til. Vi vil forhåpentligvis se en motsatt effekt når tiltakene reduseres, legger Wigum til.

Her er oversikt over antall arbeidsledige i Værnesregionen pr nå. I parentes andel av arbeidsstyrken:

Stjørdal: 1468 (12,0 %)

Meråker: 132 (11,6 %)

Frosta: 133 (10,2 %)

Malvik: 739 (10,0 %)

Selbu: 159 (7,4 %)

Tydal: 27 (6,2 %)