Testet sjåførenes bruk av mobiltelefon: Én forlot også stedet med anmeldelse og førerkortbeslag